Kommunens säkerhetsarbete

Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i Oxelösund.

Det gör vi genom att rikta vårt arbete mot fysisk säkerhet beträffande liv, hälsa, egendom samt miljö. Vi arbetar också för att reducera risker för störningar i samhällsviktig verksamhet samt för att Oxelösund ska upplevas som en trygg och säker kommun att leva och vistas i.

Säkerhetsarbetet bedrivs kring fyra huvudområden:

  • Skydd mot olyckor
  • Krisberedskap
  • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
  • Intern säkerhet och arbetsmiljö

Kommunstyrelsen i Oxelösund har det övergripande ansvaret för säkerhets- och trygghetsfrågorna i kommunen.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Höjdgatan 26 

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg
Telefon 0155-381 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter