Möten, handlingar och protokoll

Under denna rubrik finner du sammanträdestider, kallelser och protokoll från:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö -och samhällsbyggnadsnämnden
  • Utbildningsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Förab

Öppna sammanträden

På grund av den rådande situationen med coronavirusets spridning kommer utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen att tillsvidare hålla nämndmöten stängda för allmänheten.

 

Kommunfullmäktige och kultur-och fritidsnämnden har öppna sammanträden vilket innebär att allmänheten är välkommen att besöka sammanträdena.

Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har beslutat att allmänheten är välkommen på den första delen av sammanträdet där beslutsärendena finns i föredragningslistan. Informationsärenden är däremot inte öppna för allmänheten.

Vård-och omsorgsnämnden och miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ha stängda sammanträden. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter