Rådgivande organ

De rådgivande organen i Oxelösunds kommun har ingen beslutandefunktion utan fungerar som en medborgardialog mellan kommuner och en del intresseorganisationer. Råden kan komma med synpunkter på områden som berör deras intressesfär.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun

Kontakt för sidan: Kommuncenter