Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Det är i Kommunfullmäktige som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms. Fullmäktige beslutar bland annat om hur budgeten ska fördelas. De väljer också vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för vem som helst att komma och lyssna. Du kan även följa sammanträdet via webbsändning. Sammanträdena är i Eventsalen på Koordinaten oftast 18.00.

Sammanträden i utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen har öppna sammanträden för beslutsärenden men inte under informationsärenden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har inte öppna sammanträden för allmänheten. 

Politiska partier representerade i Kommunfullmäktige

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet de gröna

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun

Linda Hägglund
Ordförande
Telefon 073-057 34 79

Johan Persson
Kommunchef
Telefon 0155-381 01
Mobil 070-5673750

Thomas Hermansson
Sekreterare
Telefon 0155-385 15

Kontakt för sidan: Kommuncenter