Förvaltningar och nämnder

Förutom Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen finns fyra nämnder vars ledamöter och ersättare tillsätts av Kommunfullmäktige.

Kommuns verksamhet är uppdelad i fem förvaltningar.
Förvaltningarnas uppdrag är att utföra de beslut som fattas politiskt i nämnderna.

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Nämnder Förvaltningar
KommunstyrelsenKommunstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
UtbildningsnämndenUtbildningsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämndenSocial- och omsorgsförvaltningen, Äldreomsorgsförvaltningen

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltning
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
Kommun


Johan Persson
Kommunchef
Telefon 0155-381 01
Mobil 070-5673750

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter