Bolag

Oxelösunds kommun bedriver en del av den kommunala verksamheten i bolagsform.

Vi talar om den kommunala koncernen inklusive både kommunala bolag och de verksamheter som bedrivs i mer traditionell förvaltningsform. Det kommunala bolaget ska alltid tillgodose ett kommunalt intresse. Bolaget är således ett instrument för kommunal verksamhet och ska styras på samma sätt som traditionell kommunal verksamhet. Hänsyn till lagstiftning måste göras men avsiktsförklaringen gäller. Kommunstyrelsen är en kommunkoncernstyrelse, en ledningsfunktion både för bolag och övrig kommunal verksamhet.
 

Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag. VD är kommunchefen.

Förab äger i sin tur:

  • Kustbostäder - ett allmännyttigt bostadsföretag.
  • Oxelö Energi AB - ett energibolag som också har hand om VA, renhållning och fjärrvärme.
     

Oxelösunds kommun är dessutom delägare i följande företag:

  • Oxelösunds Hamn AB (50%)
  • Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (43%)
  • Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB (20%)

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund 

Besöksadress
Järntorget 7  

Telefon 0155-380 00 
Kommun

Johan Persson
Kommunchef
Telefon 0155 - 381 01
Mobil 070- 5673750

Kontakt för sidan: Kommuncenter