Enskilda avlopp

Enskilda avlopp kan vara bra lösningar om de anläggs på rätt sätt och sköts väl. Görs inte det kan de orsaka förorening av till exempel dricksvattenbrunnar eller sjöar. Enskilda avlopp är ofta komplexa och alla situationer är olika för mer information i just ditt fall kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att höra vad som är lämpligt och möjligt just för din fastighet.

För att få anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver du tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gäller både för bad-, disk- och tvättvatten samt toalettavlopp. 

Innan du planerar att anlägga ett enskilt avlopp kan det vara idé att undersöka om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp eller gå ihop med grannfastigheter för att anlägga gemensamt avlopp.

För prövning av ansökan och anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa enligt miljöbalken.

Att installera en avloppsanläggning utan tillstånd innebär att man kan få betala en miljösanktionsavgift.

En del grundläggande tips om avloppsanläggningar finns på avloppsguiden och hos Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter