Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen i arabiska, bosniska, dari/persiska, polska och spanska startar vecka 3, tigrinja vecka 5 samt urdu och ryska vecka 9.  Modersmålsläraren kontaktar vårdnadshavarna om plats och tid.

Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Ännu ett syfte med ämnet modersmål är att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas undervisning i detta språk om språket är det dagliga umgängesspråket i hemmet eller om eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning kan erbjudas om minst fem elever önskar det. 

När det gäller nationella minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddish) ska modersmålsundervisning enligt Skollagen erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och erbjuds oavsett antalet elever i gruppen. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper för att få modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk.

Modersmålsundervisningen sker utanför skoldagen på en eller ett par skolor, oftast i två grupper årskurs 1-3/1-6 och 7-9. I stora språkgrupper kan ytterligare en grupp anordnas.

Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk endast om lämplig lärare finns och om antalet elever är minst fem. Undervisningen i modersmålet är frivillig för eleverna, men om du har anmält barnet till undervisningen måste han/hon delta.

Anmälan till modersmålsundervisning i grundskolan ska ske i god tid innan terminen startar. För vårterminen ska anmälan göras senast 30 november och för hösttermin senast 30 april. Anmälan görs via vår e-tjänst som du hittar under Information till höger på denna sida. Saknar du bank-id kan du ansöka via Kommuncenter.

Även elever som redan deltar måste anmäla sig för kommande termin. Vid skolstarten kontaktar läraren eleverna för att informera om tid och plats för lektionerna.

Nyanlända
Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket och som kommer nära skolstarten eller under sin skoltid. Nyanlända har en klassplacering och är integrerad i klassens undervisning samt med stöd i svenska språket (svenska som andra språk). 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Caroline Jordensjö
Pedagog och Modersmålsundervisning

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter