Modersmålsundervisning

Elever som läser modersmål utvecklar sina språkkunskaper tillsammans med andra elever med samma språk. Att kunna tala, skriva och läsa på sitt modersmål gör att eleven lättare kan lära sig andra språk.

En elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och att det pratas i hemmet dagligen kan söka modersmål. Undervisning erbjuds om minst fem elever söker och om lämplig lärare finns.

Modersmål i de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) kan en elev söka även om det inte pratas dagligen i hemmet. Undervisning erbjuds om minst en elev söker. Elever som söker nationellt minoritetsspråk behöver meddela om det är elevens första språk eller andra språk då det är två olika läroplaner.

Modersmålsundervisningen är frivillig för eleverna, men om du har anmält barnet måste han/hon delta. Undervisningen sker utanför skoldagen på någon av Oxelösunds skolor, oftast i två grupper årskurs 1-3/1-6 och 7-9. I stora språkgrupper skapas fler grupper.

Anmälan till modersmålsundervisning är öppen mellan den 1 mars och 15 maj och görs för hela läsåret (både vår- och hösttermin). Anmälan görs via vår e-tjänst som du hittar under Information till höger på denna sida. Saknar du bank-id kan du få hjälp att ansöka via Kommuncenter.


Kontakt

Oxelösunds kommun
Utbildningsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Caroline Jordensjö
Pedagog och Modersmålsundervisning

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter