Tobak

Det krävs nu tillstånd för att sälja tobak.

Om du ska sälja tobaksvaror till både detaljhandeln och direkt till konsumenter, så måste du ansöka om två tillstånd (detaljhandelstillstånd och partihandelstillstånd). Om du även tänker sälja online måste du fylla i det i ansökan, eller om du redan har ett tillstånd göra en ny tilläggsansökan för onlineförsäljning.

Kravet om tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs fortfarande endast en anmälan till Oxelösunds kommun.

Ansökan

Ansökan gärna via vår e-tjänst

 

Avgifter

Kommunen tar ut en ansökningsavgift från den som söker tillstånd att sälja tobak. Ansökningsavgift ska betalas i samband med att du ansöker. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning.

Ansökningsavgiften ska betalas in till BankGiro: 991-1991 (ange ref. 62300-31120-27900).  Underlag på betalning ska bifogas som en bilaga.

Dokument om beslutade avgifter gällande ansökan om tobaksförsäljning

En ansökan leder sedan till utredning efter remisser från polisen, skatteverket, kronofogden med flera.  Vård- och omsorgsnämnden arbetsutskott i Oxelösunds kommun tar beslut om tobakstillstånd.

Kommunen är ansvarig för den årliga tillsynen av tobaksförsäljningen och utförs av tillsynshandläggare i Oxelösunds kommun. Tillsynsavgiften betalas varje år av den som säljer tobak.

 

Vid ändringar av verksamhet

Om det sker förändringar i ditt bolag som har försäljningstillstånd ska du anmäla det till kommunen. Det kan t.ex. röra sig om ett ägarbyte, att styrelsen förändras eller att butiken bytt namn. Anmälan ska göras så fort som möjligt efter förändringar. 

 

Avslutning av försäljning av tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning.
Blankett för avanmälan               

 

För mer information kring lagen om tobak besök: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26
(vid bokade besök)

Kommuncenter
Järntorget 7

0155-380 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter