Solarier

Innan du öppnar ett solarium ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du måste också anmäla om du tar över en solarieverksamhet.

Bestämmelser för solarium och strålningssärkerhet finns även i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.  Dessa syftar till att skydda solariets kunder från skadlig UV-strålning.

Solarieverksamhet omfattas även av miljöbalkens generella krav på egenkontroll. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gett ut allmänna råd och handböcker kring hygien och smittskydd.

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har tillsynen över solarier.

Kontakt för sidan: Kommuncenter