Skola, förskola och fritids

För att starta en skola, förskola eller fritids krävs en anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast sex veckor innan en verksamhet startar. Anmälningsplikten gäller även befintliga verksamheter där det till exempel sker större förändringar i byggnader, barnantal eller byte av lokaler. Kontakta miljö- och samhällsbyggnads­­förvaltningen om du är osäker på om en anmälan behövs eller inte.

Anmälningsplikten gäller bland annat för:

  • Förskola
  • Öppen förskola
  • Fritidshem
  • Öppen fritidsverksamhet
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Särskola
  • Specialskola

Syftet med anmälan är att tillsynsmyndigheten ska kunna se att lokalerna uppfyller de krav som finns enligt gällande bestämmelser. Det ställs till exempel krav på att lokalerna ska vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för verksamheten. För skolor och förskolor är det särskilt viktigt med tillräcklig ventilation, en god ljudmiljö och bra städrutiner.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver tillsyn över den fysiska miljön i skolan, förskolan och fritidshem. Målet är att ingen ska bli sjuk eller må dåligt av att visats i lokalerna. Barn är känsligare och har mer allergiska besvär än vuxna. Barnen har inte heller möjlighet att själva välja vilken miljö de visats i. Det är också viktigt att inomhusmiljön är en bra miljö för inlärning. Även utemiljön kring skolor och förskolor måste vara lämpliga.

Egenkontroll

De som driver skolor och förskolor ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppkommer. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera ventilation och städning, ta fram en aktuell lista över de kemikalier som används i verksamheten och skaffa bra rutiner för avfall. Det är också viktigt att ha en klar ansvarsfördelning för verksamheten.

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har tillsyn över skolor, förskolor och fritids.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mikael Lindqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0155-382 04

Kontakt för sidan: Kommuncenter