Serveringstillstånd

Alla som vill sälja alkohol mot betalning måste ha ett tillstånd.

Vi har ett samarbete med Nyköpings kommuns alkoholinspektörer kring ansökan, utredning och tillsyn av alkoholtillstånd/serveringstillstånd. Se mer information om regler och ansökan här.

 Socialtjänst Vuxna handlägger ansökningar om alkoholserveringstillstånd för tillfälliga arrangemang i slutna sällskap enligt kommunens riktlinjer för alkoholservering.

 

Kom ihåg att ansöka i god tid! Räkna med att tiden mellan det att en komplett ansökan lämnats in och att det finns ett förslag till beslut är sex veckor.

Ansökningsavgift ska betalas i samband med att du ansöker. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning.

Ansökningsavgift ska betalas till bg 991-1991 innan ansökan prövas. Ange ref 62300-31120-27900.

En ansökan leder sedan till utredning efter remisser från polisen, skatteverket, kronofogden med flera.  Vård- och omsorgsnämnden arbetsutskott i Oxelösunds kommun tar beslut om serveringstillstånd. 

Kontakt för sidan: Kommuncenter