Livsmedel

En livsmedelsverksamhet ska anmälas till kontrollmyndigheten innan den startas. Ska du starta en livsmedelsverksamhet i Oxelösund ska denna anmälas (skriftligt) till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan den startas. När nämnden registrerat verksamheten görs en inspektion för att samla information inför beslut om risk- och erfarenhetsklassning.

Vissa tillfälliga livsmedelsverksamheter behöver inte registreras. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 18

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Thérèse Hamilton
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0155-383 62

Kontakt för sidan: Kommuncenter