Hygienlokaler

Med begreppet hygienisk verksamhet avses lokaler där kunder får en hygienisk behandling, Exempel på sådana verksamheter är fotvårdare, tatuerare, akupunktörer, frisörer och massörer. Alla verksamheter är inte anmälningspliktiga, men kommunen har tillsyn över samtliga.

Hygieniska verksamheter som använder stickande eller skärande redskap omfattas av anmälningsplikt. Det är för att behandlingen kan innebära blodsmitta och tillsynsmyndigheten ska därför ha möjlighet att lämna råd och ställa eventuella krav innan en verksamhet startar. Exempel på verksamheter som ska anmälas:

  • Fotvård
  • Akupunktur
  • Piercing
  • Tatuering
  • Solarier

En anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan en verksamhet startar. Om du utökar din verksamhet kan en ny anmälan behöva göras.

För att förhindra smittrisk krävs en god hygien. Det finns krav på lokalens utformning, rutiner för hantering av redskap och personalhygien. Är du tveksam om din verksamhet berörs av anmälningsplikt kan du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
 

Ambulerande verksamhet

Om du bedriver ambulerande verksamhet ska du anmäla verksamheten till samtliga kommuner där du erbjuder hygienisk behandling. Även om du inte har en egen lokal utan erbjuder hygienisk behandling genom hembesök eller liknande måste du göra en anmälan av verksamheten i den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring med mera. Det ställs lika höga krav på allmän hygien samt hantering och i förekommande fall smittrening av instrument som för stationära verksamheter.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mikael Lindqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0155-382 04

Kontakt för sidan: Kommuncenter