Bassängbad

Bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor är anmälningspliktiga. En anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startar. Vid förändringar kan en ny anmälan behöva göras.

Anmälan ska göras för att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska få en bild av vilka bad som finns i kommunen och som kan innebära ökade hälsorisker.

Exempel på anmälningspliktiga bad:

  • Bassäng
  • Bubbelpool
  • Dammar
  • Tankar
  • Tunnor
  • Kar

Den som har verksamheten ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har tillsynen över bassängbad.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 (växel)
miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter