ANDT-strategi

ANDT-strategi, förebyggande arbete

Kommunstyrelsen har antagit beslut om en förebyggande strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Strategin utgår ifrån att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer kring barn och unga. En handlingsplan kommer att tas fram. Läs hela strategin här.

Kontakt för sidan: Kommuncenter