Tillgänglighet

Det finns många olika former av funktionshinder som gör vardagen problematisk.

Det kan vara svårt för alla att ta sig in i offentliga lokaler eller butiker, det kan också finnas markskyltar som hindrar vägen på trottoarer.

Bland funktionshindrade finns alltfler unga människor och gruppen med åldersrelaterade handikapp växer.

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras, inte bara i nya byggnader utan även i befintlig miljö, "enkelt avhjälpta hinder för funktionshindrade ska undanröjas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser". Ansvarig för att åtgärda hindren är alltid ägaren till den berörda fastigheten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter