Namngruppen

Vilket uppdrag har namngruppen?

Namngruppens uppdrag är att vara stöd för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i kommunala namnfrågor. Gruppen är rådgivande när det gäller funktionella, språkliga och andra aspekter i samband med namnsättning. Namnsättningen har många gångar anknytning till vår historia. Namnförslag hämtas från ortens historik och traditioner för att stärka platsens identitet och samhörighet med trakten.  

Vem kan komma med förslag till namngruppen?

Namngruppen tar emot förslag om namnsättning från alla kommunens förvaltningar och från allmänheten. Gruppen har även som uppgift att ta fram förslag på namn i samband med framtagning av detaljplan mm. 

När ska jag vända mig till namngruppen?

Om det finns förslag på namn vid namnsättning eller namnförändring på kommunala områden: stadsdelar, vägar, gator, allmänna platser inom detaljplan, kommunala verksamheter, anläggningar, då ska du vända dig till namngruppen. Ett konkret exempel på när Namngruppen ska kontaktas är vid namnsättning av skolor inom kommunen. Tjänsten är inte avgiftsbelagd. 

Vad händer sen?

I Namngruppen diskuteras namnförslaget utifrån funktionella, språkliga och andra aspekter. Exempelvis kan det röra sig om namnet knyter an till befintliga eller historiska namn i området. Syftet med detta är att underlätta tillgängligheten till kommunens områden. Förslaget skickas därefter ut på samråd till berörda personer. Slutligen fastställs namnet av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Höjdgatan 26

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter