Kommunal mark

Kommunen är den största jordägaren i Oxelösunds kommun. Det finns flera hundra hektar skog. På kommunens mark finns i dag drygt 200 bostadsarrenden för fritidsändamål.

På de här sidorna kan du läsa mer om till exempel arrenden.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155 380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 
385 87

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon 0155 381 09

Kontakt för sidan: Kommuncenter