Sjukanmälan
Anmälan görs senast klockan 07.45 på telefonsvarare 386 88 eller via e-tjänsten.
Går ditt barn på morgonfritids ska en anmälan göras även dit, telefon 385 88.
Har ert barn specialkost måste ni avbeställa maten hos Matservice mellan 07.00-08.30 på telefon 387 10. Meddela Matservice när barnet återkommer till skolan!

Sjukanmälan görs samtliga frånvarodagar, inte bara första dagen.

Ledighet för elev
Det är vår förhoppning att familjen planerar eventuella semesterresor till de tider då eleverna är lediga från skolan. Ibland uppstår situationer då lov önskas. Som förälder ska du då i god tid söka ledighet. Begäran görs skriftligt på ledighetsansökan och lämnas till klassföreståndaren, som själv kan bevilja lov för högst 10 dagar per läsår. Lov för längre tid än detta ska beviljas av rektorn.
OBS! att ledighet för elev inte ska läggas in av vårdnadshavare via e-tjänsten.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan


Rektor
Jessica Caftemo
Telefon 0155-386 10

Biträdande rektor
Kalle Alwert föräldraledig
Anna Melin Wessman vik.
finns på skolan måndag, torsdag och fredag
Telefon 0155-381 29

Utökad ledningsansvar fritids:
Maria Lundqvist


Sjukanmälan skolan
Telefonsvarare 0155-386 88

Sjukanmälan fritids
Telefon 0155-385 88
Telefon 070-205 24 22

Matservice
Telefon 0155-387 10

Kontakt för sidan: Kommuncenter