Föräldracafé

Föräldracafé

Skolrådet ska omorganiseras och kallas för föräldracafé. I dessa ska man diskutera utifrån olika teman.

Syfte
Utökat inflytande för elever, föräldrar och personal.
Ökad ekonomisk medvetenhet.
Ökad ansvarskänsla för den egna skolan.

Mötestider höstterminen 2018:

-Tisdagen den 2 oktober kl.18.00-19.00

Första träffen kommer Annki berätta om ABC och föräldrarutbildningen

Alla föräldrar bjuds in till dessa träffar men intresseanmälan ska lämnas.

 

-Tisdagen den 13 november kl.18.00-19.00

 

Ordförande
Jan Thorell, rektor 
Kalle Alwert, bitr.rektor

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund
Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan

Jan Thorell
Rektor
Telefon 0155-386 10

Kalle Alwert
Biträdande rektor
Telefon 0155-381 29 

Kontakt för sidan: Kommuncenter