Föräldracafé

Föräldracafé

Skolrådet ska omorganiseras och kallas för föräldracafé. I dessa ska man diskutera utifrån olika teman.

Syfte
Utökat inflytande för elever, föräldrar och personal.
Ökad ekonomisk medvetenhet.
Ökad ansvarskänsla för den egna skolan.

Mötestider vårterminen 2019

-Tisdagen den 12 mars kl. 18.00-19.00

Som kommer att handla om böcker och läsning. Beatrice, vår skolbibliotekarie är kvällens huvudgäst. 

 

Mötestider höstterminen 2018:

-Tisdagen den 2 oktober kl.18.00-19.00

Första träffen kommer Annki berätta om ABC och föräldrarutbildningen

Alla föräldrar bjuds in till dessa träffar men intresseanmälan ska lämnas.

 

-Måndagen den 3 december kl.18.00-19.00

Dataspel och netikett – en dataspelande skolsköterskas erfarenheter för en hälsosam IT-generation

Alla föräldrar bjuds in till dessa träffar men intresseanmälan ska lämnas.

 

Ordförande
Jessica Caftemo, rektor 
Kalle Alwert, bitr.rektor

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan


Rektor
Jessica Caftemo
Telefon 0155-386 10

Biträdande rektor
Kalle Alwert föräldraledig
Anna Melin Wessman vik.
finns på skolan måndag, torsdag och fredag
Telefon 0155-381 29

Utökad ledningsansvar fritids:
Maria Lundqvist

Kontakt för sidan: Kommuncenter