Grön Flagg

Vårterminen 2016 har startade Ramdalsskolan sitt arbete med Grön Flagg. 

Med verktyget Grön Flagg blir arbetet för en hållbar utveckling en del av det dagliga skolarbetet utifrån läroplanen.

Vi har arbetat med temat konsumtion där delområdena har varit;
- återvinning
- återanvändning
- nedskräpning
- kretslopp

Arbetet sker kontinuerligt med miljöråd 1 gång per månad. I miljörådet finns elevrepresentanter från samtliga klasser, lärare och vaktmästare.

Hösten 2017 fick Ramdalsskolan Grön Flagg-certifikat för vårt miljöarbete. Under våren 2018 detta att firas med en gemensam festdag på skolan.

Vårt miljöarbete kommer att fortsätta att utvecklas kontinuerligt.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan


Rektor
Jessica Caftemo
Telefon 0155-386 10

Biträdande rektor
Kalle Alwert föräldraledig
Anna Melin Wessman vik.
finns på skolan måndag, torsdag och fredag
Telefon 0155-381 29

Utökad ledningsansvar fritids:
Maria Lundqvist

Kontakt för sidan: Marie Jarl