Föräldracafé 12/3 kl. 18.00 

I mars är det dags för nästa föräldracafé, som kommer att handla om böcker och läsning. Beatrice, vår skolbibliotekarie är kvällens huvudgäst. Det är som vanligt önskvärt att vårdnadshavare anmäler sig till mig, eftersom vi anpassar lokal efter antalet deltagare.
jan.thorell.1@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Varmt välkomna

/Janne

Halv studiedag på D-skolan, Ramdalsskolan och Peterslundskolan

I samband med att Oxelösunds kommun ska få ett nytt rapporteringssystem gällande elevfrånvaro och omdömen så kommer skolorna ha en halv studiedag för personalutbildning.

Dessa dagar så kommer skolorna stänga för eleverna kl 12:30. De elever som har plats på fritids kommer att gå dit och för övriga elever så slutar skoldagen.

Lunch serveras som vanligt dessa dagar.

Är ert barn i behov av omsorg denna tid och ni inte har möjlighet att lösa det så behöver ni meddela skola/fritids 2 veckor innan. Detta för att vi ska kunna säkerställa att ert barn kan tas emot på bästa sätt i någon fritidsverksamhet.

Datumen som gäller för skolorna är:

6 mars – D-skolan och Ramdalsskolan

12 mars – Peterslundsskolan

 

Har ni frågor gällande detta så ska ni vända er till respektive skola.

Uppdatering av sanering!

2018-11-30

Uppdatering av saneringsläget på Ramdalsskolan. Etapp 2B är i stort sett färdig och det är snart dags för etapp 3, vilket innebär att det är Korallens tur.
Tvåornas klassrum flyttas till de nyrenoverade klassrummen i D-byggnaden och fyrorna får tillbaka sina ordinarie klassrum. Flytten sker under helgen och undervisningen i de nya klassrummen startar på måndag.

Korallens elever kommer att använda entrén på skolans baksida, mellanstadiets klasser använder ingången från skolgården på framsidan.

Vänligen

Janne Thorell

rektor Ramdalsskolan

 

 

Ramdalsskolan

Ramdalsskolan ingår i Ramdalens rektorsområde tillsammans med Dalgångens förskola och Ramdalens förskola. I rektorsområdet ingår även Musikskolan.

Skolan är omgiven av stora gräsytor och har nära till sport- och simhall. I alla våra verksamheter råder "Öppet hus".
Som förälder är du alltid välkommen i skolan. Meddela dock klassläraren vilken dag du besöker ditt barn. Om du stannar över lunchen får du gärna äta tillsammans med ditt barn. Du får äta kostnadsfritt en gång per termin.

På förskolorna, fritids och i skolan arbetar vi målmedvetet med att skapa trygghet, gemenskap och glädje för barnen då detta är en förutsättning för att de ska utvecklas och så småningom uppnå läroplanens kunskapsmål.

På Ramdalsskolan går drygt 300 barn fördelade på två till fyra klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 5. Även fritidsverksamheten finns i skolans lokaler. Vi arbetar för att eleverna ska känna trygghet, gemenskap och glädje.

Om olyckan är framme
Här kan du läsa mer om kommunens försäkring för eleven samt fylla i blankett vid olycksfall.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan

Jan Thorell
Rektor
Telefon 0155-386 10

Kalle Alwert föräldraledig
Anna Melin Wessman vik.
finns på skolan måndag, torsdag och fredag
Biträdande rektor
Telefon 0155-381 29

Sjukanmälan
Telefonsvarare 0155-386 88

Maneten
072-542 61 02

Korallen
072-542 61 35

Snäckan
072-543 03 34

Sjöhästen
0155-385 88
070-205 24 22

Kontakt för sidan: Kommuncenter