Skolstart på Ramdalsskolan

Läsåret 2020/2021 startar 18 augusti klockan 08.10.

Eleverna börjar på skolgården där lärarna möter upp dem. Det kommer även att vara skyltat med arbetslagets namn; F-3C, F-3D, 4-6C och 4-6D vid entréerna inne på skolgården. 

Du som har ett barn som ska börja i förskoleklass och ännu inte har haft möjlighet att  komma på ett inskolningssamtal kommer att bli kontaktad av respektive lärare innan skolstart i augusti. Lärarna är åter i tjänst 10 augusti. 

Välkomna! 

Sjukanmälan av elev

Anmälan görs senast klockan 07.45 på telefonsvarare 386 88

Går ditt barn på morgonfritids ska en anmälan göras även dit.

Har ert barn specialkost måste ni avbeställa maten hos Matservice mellan 07.00-08.30 på telefon 387 10. Meddela Matservice när barnet återkommer till skolan!

Sjukanmälan görs samtliga frånvarodagar, inte bara första dagen.

Info till vårdnadshavare angående specialkost

Nya regler inför höstterminen 2020

Ansökan senast 1 augusti inför höstterminen.

Svenska

Tigrinja

Finska

Arabiska

Ramdalsskolan

Ramdalsskolan ingår i Ramdalens rektorsområde tillsammans med Dalgångens förskola och Ramdalens förskola. I rektorsområdet ingår även Musikskolan.

Skolan är omgiven av stora gräsytor och har nära till sport- och simhall. I alla våra verksamheter råder "Öppet hus".
Som förälder är du alltid välkommen i skolan. Meddela dock klassläraren vilken dag du besöker ditt barn. Om du stannar över lunchen får du gärna äta tillsammans med ditt barn. Du får äta kostnadsfritt en gång per termin.

På förskolorna, fritids och i skolan arbetar vi målmedvetet med att skapa trygghet, gemenskap och glädje för barnen då detta är en förutsättning för att de ska utvecklas och så småningom uppnå läroplanens kunskapsmål.

På Ramdalsskolan går drygt 300 barn fördelade på två till fyra klasser per årskurs, från förskoleklass till årskurs 5. Även fritidsverksamheten finns i skolans lokaler. Vi arbetar för att eleverna ska känna trygghet, gemenskap och glädje.

Om olyckan är framme
Här kan du läsa mer om kommunens försäkring för eleven samt fylla i blankett vid olycksfall.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Ramdalsskolan
613 36 Oxelösund

Besöksadress
Torpsvägen 1 B
Telefon 0155-384 55
Ramdalsskolan


Rektor
Jessica Caftemo
Telefon 0155-386 10

Biträdande rektor
Kalle Alwert 
Telefon 0155-381 29

Sjukanmälan av elev

Anmälan görs senast klockan 07.45 på telefonsvarare 386 88

Se första sidan.

Klubben (öppnings och stängningsavd)
072-542 61 02

Kompassen
070-205 24 22

Kulören
072-543 03 34

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter