Kvalitet och utveckling

Ett övergripande uppdrag för skolan är att kontinuerligt utvärdera och följa verksamheten och vidta åtgärder för ökad måluppfyllelse. Det gäller såväl kunskapsmål som värdegrundsmål.

Detta arbete sker systematiskt och dokumenteras årligen i skolans kvalitetsredovisning. Där dokumenteras även vilka förbättringsåtgärder som vidtas och vilka mål för kommande läsår som sätts upp.

Arbetet med att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för alla barn beskrivs i skolans likabehandlingsplan. Planen utvärderas och revideras årligen. Revideringen utgår från aktuell kartläggning där eleverna är delaktiga.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-386 07 (expedition)

Tillförordnad Rektor
Christer Åhlfeldt
christer.ahlfeldt@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter