Inriktning

Verksamheten är organiserad i åldershomogena klasser. Varje årskurs disponerar två klassrum med tillhörande studiehall. Undervisningen sker i olika gruppsammansättningar i välutrustade lokaler.

Vi vet att kunskapande sker bäst i en trygg och stimulerande miljö som präglas av respekt, omtanke och hjälpsamhet. Därför lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbetet som grundar sig på skolans respekteraregler.

NTA-verksamheten med sitt elevaktiva och undersökande arbetssätt är en tydlig inriktning av skolans arbetssätt. Detta läsår är matematiken prioriterat utvecklingsområde och skolan deltar i matematiklyftet.

Storsamlingar med hela skolan är ett regelbundet inslag. Det är ett bra sätt att stärka Vi-känslan på skolan.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-386 07 (expedition)

Tillförordnad Rektor
Christer Åhlfeldt
christer.ahlfeldt@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter