Grundsärskola Peterslundsskolan

På Peterslundsskolan har grundsärskola för elever från årskurs 1 till årskurs 6.

Eleverna får undervisning enligt grundsärskolans läroplan och undervisas i en lite grupp under del av skoldagen.

En stor del av undervisningen sker i samarbete med grundskolan i den klass som eleven tillhör. Där tränas socialt samspel och undervisningen sker i större sammanhang.

I grundsärskolan arbetar vi med tydliggörande pedagogik, bildstöd och tidshjälpmedel. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt.

Övergripande ansvar för Peterslundsskolans grundsärskola har rektor tillsammans med lärare Monica Höglin och pedagoger denna termin 2020.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-386 07 (expedition)

Tillförordnad Rektor
Christer Åhlfeldt
christer.ahlfeldt@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter