Grundsärskola Peterslundsskolan

På Peterslundsskolan har grundsärskola för elever från årskurs 1 till årskurs 5.

Eleverna får undervisning enligt grundsärskolans läroplan och undervisas i en lite grupp under del av skoldagen.

En stor del av undervisningen sker i samarbete med grundskolan i den klass som eleven tillhör. Där tränas socialt samspel och undervisningen sker i större sammanhang.

I grundsärskolan arbetar vi med tydliggörande pedagogik, bildstöd och tidshjälpmedel. Personalen är utbildad i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Vi arbetar med språkutvecklande arbetssätt.

Övergripande ansvar för Peterslundsskolans grundsärskola har rektor tillsammans med skolans övergripande specialpedagog Maria Carlfjord och ansvarspedagog i verksamheten Rosie Eriksson

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-386 07 (expedition)

Tillförordnad Rektor
Christer Åhlfeldt
christer.ahlfeldt@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter