Specialpedagog

Specialpedagog finns på skolan

  • Måndag 8:00-16:00
  • Tisdag 8:00-16:00

Specialpedagogen ingår i skolans elevhälsoteam som träffas varje måndag. Specialpedagogen utreder behov och tar fram förslag på åtgärder (särskilt stöd). Enstaka specialpedagogiska insatser för enskilda elever genomförs.

Specialpedagogen ger konsultativt stöd till pedagoger och annan personal vid framtagande av anpassningar och extra anpassningar. Handledning och stöd till personal i kontakten med föräldrar.

Specialpedagogen arbetar även med skolutvecklingsfrågor gällande förebyggande elevhälsoarbete samt kunskapsöverföring om autism, utvecklingsstörning och beteendeproblem.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress:
Järntorget 7

Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Marie Hansson
Rektor
Telefon: 0155-386 06

Maria Carlfjord
Specialpedagog
Telefon: 0155-381 81

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter