Specialpedagog

Skolans specialpedagog medverkar till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt leder utvecklingen av det specialpedagogiska arbetet med målet att möta behov hos alla elever.

Specialpedagogen har kompetens att identifiera, analysera samt undanröja hinder och svårigheter i den pedagogiska miljön, både på individ-, grupp och organisationsnivå.

Specialpedagogen ingår i elevhälsogruppen och deltar i skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsammans med rektor har specialpedagogen ett övergripande ansvar för grundsärskolan och studiegården på Peterslundsskolan.

I uppdraget ingår också att göra klassrumsobservationer, handleda och fortbilda personal, skriva pedagogiska utredningar och underlag till åtgärdsprogram. Specialpedagogen deltar i möten med vårdnadshavare och samverkar med BUP- habiliteringen, och socialtjänsten vid behov.

Specialpedagog Maria Carlfjord finns på skolan måndagar, tisdagar och torsdagar.

Telefon nummer till Maria Carlfjord är 0155-381 81 mailadress: maria.carlfjord@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Tillförordnad Rektor

Bengt-Göran Thorselius

bengtgoran.thorselius@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Telefon: 072 232 97 32 

Biträdande Rektor

Josefina Gibson

josefina.gibson@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Maria Carlfjord
Specialpedagog
Telefon: 0155-381 81

Kontakt för sidan: Kommuncenter