Peterslundsskolans studiegård

Studiegården är en verksamhet för elever som av olika anledningar behöver tillgång till en mindre grupp under del av dagen. Där arbetar ansvarspedagog och elevcoacher med erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Alla elever tillhör sin ordinarie klass och tillsammans med klasslärare, elev och vårdnadshavare görs en plan för hur mycket undervisning som ska ske i Studiegården. När elever som tillhör studiegården är i sin klass följer oftast en elevcoach med. Kontakten mellan hemmet och skolan är tät och planeringen utgår ifrån elevens behov.

Övergripande ansvar för Peterslundsskolans studiegård har rektor tillsammans med skolans övergripande specialpedagog Maria Carlfjord och ansvarspedagog i verksamheten Tobias Andersson.


För mer information kring studiegården kan man kontakta ansvarspedagog Tobias Andersson.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-386 07 (expedition)

Tillförordnad Rektor
Christer Åhlfeldt
christer.ahlfeldt@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Ansvarspedagog

jonas.goth@oxelosund.se

Kontakt för sidan: Kamilla Ålund