Peterslundsskolans studiegård

Studiegården är en verksamhet för elever som av olika anledningar behöver tillgång till en mindre grupp under del av dagen. Där arbetar ansvarspedagog och elevcoacher med erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd. Alla elever tillhör sin ordinarie klass och tillsammans med klasslärare, elev och vårdnadshavare görs en plan för hur mycket undervisning som ska ske i Studiegården. När elever som tillhör studiegården är i sin klass följer oftast en elevcoach med. Kontakten mellan hemmet och skolan är tät och planeringen utgår ifrån elevens behov.

Övergripande ansvar för Peterslundsskolans studiegård har rektor tillsammans med skolans övergripande specialpedagog Maria Carlfjord och ansvarspedagog i verksamheten Jonas Göth.


För mer information kring studiegården kan man kontakta ansvarspedagog Jonas Göth.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Rektor

Marie Hansson- sjukskriven

0155-386 06

Tillförordnad Rektor

Bengt-Göran Thorselius

bengtgoran.thorselius@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Telefon: 072 232 97 32 

Biträdande Rektor

Josefina Gibson

josefina.gibson@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Ansvarspedagog

jonas.goth@oxelosund.se

Kontakt för sidan: Kamilla Ålund