Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av: Rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och kurator. Teamet träffas kontinuerligt och behandlar inkomna elevvårdsärenden.Vid fyra tillfällen per termin deltar representant från socialförvaltningen på EHT-möten.Teamet gör utredningar och är behjälpliga vid framtagande av åtgärdsprogram.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Rektor

Marie Hansson- sjukskriven

0155-386 06

Tillförordnad Rektor

Bengt-Göran Thorselius

bengtgoran.thorselius@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Telefon: 072 232 97 32 

Biträdande Rektor

Josefina Gibson

josefina.gibson@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Anna-Lena Eriksson
Kurator
Telefon: 0155-386 15

Veronica Gustavsson Anlew
Skolsköterska
Telefon: 0155-385 86

 

 

Maria Carlfjord
Specialpedagog
Telefon: 0155-381 81

Kontakt för sidan: Kommuncenter