Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av: Rektor, skolsköterska, socialpedagog och 2 specialpedagoger, speciallärare. Teamet träffas kontinuerligt och behandlar inkomna elevvårdsärenden.Vid fyra tillfällen per termin deltar representant från socialförvaltningen på EHT-möten.Teamet gör utredningar och är behjälpliga vid framtagande av åtgärdsprogram.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-386 07 (expedition)

Tillförordnad Rektor
Christer Åhlfeldt
christer.ahlfeldt@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Skolsköterska
Veronica Gustavsson Anlew
Telefon: 0155-385 86

Kontakt för sidan: Kommuncenter