Peterslundsskolan

Peterslundsskolan är en F-5 skola med integrerat fritidshem och är belägen i ett utpräglat villaområde i utkanten av Oxelösund. På skolan går cirka 260 elever. Skolan omges av en stor skolgård med asfaltytor, bollplaner och närhet till skogsområde. Skolan är byggd i ett plan och har 12 klassrum med tillhörande studiehallar och gemensamma funktioner som matsal, slöjdsalar, bibliotek och idrottshall. Fritidshemsverksamheten är integrerad i skollokalerna och de olika avdelningarna har sina hemvist i anslutning till klassrummen.

Allvarlig allergi

På Peterslundsskolan har vi barn på fritids/skola som lider av mycket allvarlig luftburen fisk, ägg- och äggskalsallergi. Allergin är förenad med livsfara för barnet. Det innebär att vi under inga omständigheter får ta med; fisk, ägg, äggskal eller äggkartonger in på Peterslundskolans skol-/ fritidslokaler och förskolans avdelningar Bläckfisken och Sjöstjärnan.
När det gäller eventuella matsäckar så får era barn inte ta med fisk, ägg, äggskal eller äggkartonger.
Skyltar finns uppsatta vid alla ingångar för att påminna om förbudet.
Om det finns ytterligare frågor så går det bra att ta kontakt med rektor Marie Hansson.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Järntorget 7


Telefon: 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Oxelösunds kommun
Peterslundsskolan
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Rektor

Marie Hansson- sjukskriven

0155-386 06

Tillförordnad Rektor

Bengt-Göran Thorselius

bengtgoran.thorselius@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Telefon: 072 232 97 32 

Biträdande Rektor

Josefina Gibson

josefina.gibson@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter