Studiegård A

Studiegården är en verksamhet för elever som av olika anledning behöver tillgång till en mindre grupp under del av dagen. Där arbetar lärare och elevcoacher med lång erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.

Alla elever tillhör sin ordinarie storklass och tillsammans med eleven och vårdnadshavarna gör man en plan för hur mycket man ska vara i storklass och hur mycket man ska gå i Studiegården.

När elever som tillhör Studiegården är i sin klass följer oftast en elevcoach med. Ofta är man med på genomgångar i storklass och därefter kan man gå iväg med sin coach och jobba på en lugnare plats i en mindre grupp. Vissa elever är mycket i storklass, andra mindre. För mer information kan man kontakta rektor.

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besökadress
Oxelögatan 26

Telefon 0155-385 20 (expedition)

breviksskolan@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Sjukanmälan för elev 
görs via mail till mentor

Länk till mentorer i de olika arbetslagen

Tomas Ekholm
Rektor
Telefon 0155-386 25

Ylva Eriksson
Bitr. rektor
Telefon 0155-385 30

Kontakt för sidan: Kommuncenter