PRAO

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) ger eleverna möjlighet att genom egna erfarenheter av yrkeslivet lära sig om olika yrken, få kunskap om näringslivet och arbetsmarknaden. Erfarenheter från PRAO bidrar till att eleverna kan göra ett mer genomtänkt gymnasieval.

Eleverna på Breviksskolan har en veckas PRAO i åk 8 respektive åk 9. Under höstterminen 2019 har elever i åk 9 prao under veckorna 39, 40, 41 och 42.  

Om ni har möjlighet att ta emot elev är ni välkomna att anmäla ert intresse. Skriv ut information och anmälningsblankett från denna sida och återsänd ifylld intresseanmälan till oss.

Frågor besvaras av:

Aktivitetspedagog Morgan Yngve

Rektor Tomas Ekholm

Studie- och yrkesvägledare Päivi Persson

Bitr. rektor Ylva Eriksson

Kontakt

Oxelösunds kommun

Breviksskolan
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 26
________________________________ 

Morgan Yngve
Aktivitetspedagog
Telefon 072-245 42 82

Päivi Persson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon 0155-386 24

Kontakt för sidan: Kommuncenter