Närvaro och frånvaro

Närvaro
Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och registrerar aktuellt schema för ditt barn. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har. 

  • Lämningstid är den tid då barnet kommer till förskolan 
  • Hämtningstid är den tid då barnet lämnar förskolan

Frånvaro
Vid sjukdom så ringer ni och meddelar detta till respektive avdelning.

Om barnet blir sjuk på förskolan
Om barnet blir sjukt på förskolan ringer vi till dig, det är därför viktigt att vi har aktuella telefonnummer.
Är barnet så sjukt att det inte orkar med förskolans aktiviteter ska barnet vara hemma.

Meddela när barnet kommer tillbaka
Meddela alltid personal när barnet beräknas kommer tillbaka. Helst dagen innan barnet kommer tillbaka för planering.  Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén samt fått tillbaks sin matlust. Kontakta gärna personalen på avdelningen om ni har några frågor eller funderingar.

Försening
Om hämtningen blir försenad - ring och meddela det, annars kanske barnet går och väntar och blir orolig.

Vad händer om man uteblir från förskolan utan att meddela personal?
I de fall då plats på förskola eller pedagogisk omsorg inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning. Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden.

Avdelningar

Avdelning 1-3 år
telefon 0155-384 38
mobil 070-567 28 43

Avdelning 4-5 år
telefon 0155-385 55
mobil 070-567 28 45

Rektor

Madeleine Svanström
telefon 0155-385 88

Adress

Besöksadress
Segelvägen 4

Postadress
Oxelösunds kommun
Stenviks förskola
613 35 Oxelösund

stenviksforskola@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Kontakt för sidan: Kommuncenter