Organisation

Förskolan består av hemvisterna Piraten och Skattkistan.

På Skattkistan vistas våra yngsta barn, 1-3 år, i två grupper som heter Guldpengen och Silverpengen. På Skattkistan finns ett arbetslag med 6 pedagoger, med 3 pedagoger knutna till varje grupp.

De äldre barnen 3-5 år delas i tre grupper på Piraten. Gula Pirater är våra tre-åringar, Blåa Pirater är våra fyra-åringar och våra fem-åringar är Röda Pirater. På Piraten finns ett arbetslag på 7 pedagoger där 2 eller 3 pedagoger ansvarar för respektive grupp. Vi arbetar som ett stort arbetslag och ser oss som en avdelning. Vi delar in barnen i åldersgrupper delar av dagen för att lättare tillgodose varje barns utveckling och intresse. 

Avdelningar

Skattkistan/Guldpengen och Silverpengen 
telefon 0155-387 24
mobilnummer 070-567 08 10


Piraten

telefon 0155-387 24
mobilnummer 070-567 08 10

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Torpsvägen 1 A

Postadress
Oxelösunds kommun
Ramdalens förskola
613 36 Oxelösund

Facebook @ramdalensforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter