Vid frånvaro

Vid sjukdom så ringer ni och meddelar detta till respektive avdelning. När barnet ska komma tillbaka så ring och meddela det dagen innan.

Skattkistan
Telefon 0155-387 14

Piraten
Telefon 0155-387 24

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista kräkningen/diarrén samt fått tillbaks sin matlust. Kontakta personalen på avdelningen om ni har några frågor eller funderingar.

Mer information

Vårdguiden

Kontakt för sidan: Kommuncenter