Närvaro och frånvaro

Närvaro
Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och registrerar aktuellt schema för ditt barn. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har.

  • Lämningstid är den tid då barnet kommer till förskolan
  • Hämtningstid är den tid då barnet lämnar förskolan

Frånvaro

När barnet är frånvarande oavsett orsak behöver ni meddela för förskolan att ni inte kommer. Ringer eller skicka sms och till respektive avdelning. När ni kommer tillbaks till förskolan meddelar ni det i god tid. Helst dagen innan. Viktigt att ni skriver ert barns namn och ert eget om ni skickar sms.

Har ni specialkost måste ni ringa till Björntorp och avbeställa den innan kl.08.00 varje dag barnet är frånvarande. Köket Björntorp telefon: 0155 – 38 710

Har ni vanlig mat räcker det med att höra av sig till förskolan.

Skattkistan

Telefon 0155-387 14

Mobilnummer: 070-567 08 07

 

Piraten

Telefon 0155-387 24

Mobilnummer: 070-567 08 10

Om ditt barn varit sjuk måste barnet orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista symptom, kräkningen/diarrén, samt fått tillbaka sin matlust och ork. Kontakta personalen på avdelningen om ni har några frågor eller funderingar

.

Vad händer om man uteblir från förskolan utan att meddela personal?
I de fall då plats på förskola eller pedagogisk omsorg inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning. Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden.

Avdelningar

Skattkistan/Guldpengen och Silverpengen 
telefon 0155-387 14
mobilnummer 070-567 08 07

Piraten
telefon 0155-387 24
mobilnummer 070-567 08 10

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Torpsvägen 1 A

Postadress
Oxelösunds kommun
Ramdalens förskola
613 36 Oxelösund

Facebook @ramdalensforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter