Skattkistan

På Skattkistan går barn i åldrarna 1-3 år.

Avdelningen är uppdelad av två grupper, Guldpengen och Silverpengen. Guldpengen och Silverpengen har ett nära samarbete och är tillexempel ofta ute tillsammans.

Vi äter frukost tillsammans på Silverpengen och sedan lunch och mellanmål i våra respektive grupper. Vi äter frukost 07:30, lunch 11:30 och mellanmål 14:30.

Barn på vår förskola får en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö. För oss är det viktigt att barn och vårdnadshavare trivs och känner sig trygga på vår förskola. Vi välkomnar att vårdnadshavare tar del av vår verksamhet och kommer med tankar och idéer som utvecklar förskolan.

Vi använder oss av 7 dagars inskolning som grund, där vårdnadshavarna har en aktiv del i inskolningen de första dagarna. Vi anpassar inskolningens längd efter barnens behov.

Kontakt avdelning

Guldpengen 
Telefon: 0155-387 14

Kontakt för sidan: Kommuncenter