Piraten

På avdelningen Piraten finns barn i åldrarna 3-6 år. Vår innemiljö bygger på förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010, med ett Språkrum, Musik, Drama och Rörelserum, Ateljé, Naturvetenskap och Matematikrum.

Vi arbetar som ett stort arbetslag och ser oss som en avdelning. Vi delar in barnen i mognads och åldersgrupper för att tillgodose varje barns utveckling och intresse. I den fria leken utvecklas språket och samspelet mellan barnen, den ger även utlopp för barnens fantasi och kreativitet.

Vi anser att mångfald berikar, alla kan tillföra olika saker. En är bra på att komma med idéer, en annan är bra på att rita, någon kan mycket fakta, någon är kritisk och får dem andra att reflektera, en annan är entusiasmerande, nyfiken, eftertänksam m.m. Vi ser olikheter som en tillgång, alla barn är viktiga!

Kontakt avdelning

Piraten
Telefon: 0155-387 24

Kontakt för sidan: Kommuncenter