Avdelningar

Förskolan har har tre avdelningar.

Guldpengen/Silverpengen 1-3år. 28 platser, 6 tjänster

Piraten 3-6 år. 60 platser, 8 tjänster.
 

På vår förskola är det viktigt att skapa en trygg miljö för barn och föräldrar genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Vårt arbetssätt bygger på ett samarbete med dig som förälder.

Vi ser barnen som kompetenta individer med egna möjligheter till utveckling och lärande. Därför har vi miljön utformad med läranderum, som inbjuder till kreativt utforskande tillsammans med oss medforskande pedagoger. Miljön ska vara tillåtande, locka till nyfikenhet och lust, utmana och vara föränderlig utifrån de barn som är på förskolan.  

Vår strävan är att ditt barn ska utvecklas till en trygg, självständig individ som har lust till att lära och utveckla sig. Förskolan ska vara en plats för nära relationer mellan barn, föräldrar och pedagoger.

Kontakt för sidan: Kommuncenter