Organisation

Vi har mycket hög behörighetsgrad vad gäller både förskollärare och barnskötare. Pedagogerna är skickliga, lyhörda, medvetna och ambitiösa. Vi är mycket stolta över vår verksamhet. Vi är en organisation som bygger på delaktighet och medinflytande.

Tillsammans skapar vi en välkomnande pedagogisk atmosfär, en lärande organisation och en reflekterande kultur med fokus på barnens hållbara och livslånga lärande.

Peterslunds förskola består av sex avdelningar:

Huset: Här arbetar sex pedagoger per avdelning.

Bläckfisken ca 2,5 år - 5 år

Sjöstjärnan ca 2,5 år - 5 år

Paviljongen: Här arbetar tre  pedagoger per avdelning.

Pärlan 1- ca 2,5 år

Korallen 1- ca 2,5 år

Äventyret: Här arbetar tre pedagoger per avdelning.

Upptäckarna 1-5 år

Utforskarna 1-5 år

Dessutom har vi också husvikarier, resurser och köksbiträden.

 

 

Avdelningar

Bläckfisken
telefon 0155-384 48
mobil 072-451 57 26

Sjöstjärnan
telefon 0155-384 49
mobil 073-093 16 18

Pärlan
telefon 0155-384 50
mobil 072-451 57 29

Korallen
telefon 0155-384 98
mobil 072-451 57 29

Upptäckarna
telefon 073-074 68 51

Utforskarna
telefon 073-074 65 83

Vid sjukanmälan (telefonsvarare på kvällar och helger)
telefon 0155-384 48

Rektor

Defne Koman Alm
telefon 0155-386 00

Johanna Bergman
Biträdande
telefon 070-397 09 78

Adress

Besöksadress
Lingonvägen 10

Postadress
Oxelösunds kommun
Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Facebook @peterslundsforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter