Inriktning

Förskolan har ingen särskild inriktning utan arbetar utifrån förskolans läroplans mål.

Vi arbetar utifrån Läroplanen för Förskolan och ger alla barn möjlighet till lustfullt lärande inom matematik, naturkunskap, teknik, språk och kommunikation, och vill ge dem rika tillfällen att få utrycka sig genom dans, drama och genom olika typer av skapande. 

Leken är viktig. Stor vikt läggs vid att barnen ska leka, lära och ha roligt. I leken bearbetar de sina upplevelser, tränar samarbete, språk och fantasi. Vi stimulerar också barnens språkutveckling och fantasi genom gemensamma rörelselekar, sånger, rim, ramsor och sagoböcker och dramalek. 

Barnen utvecklar sin kreativitet och sin finmotorik och ges möjlighet att få utrycka sig på olika vis genom att bland annat rita, måla, klippa, klistra och sy. Grovmotoriken tränas bland annat genom att vistas utomhus. Där ges barnen tillfälle att springa, cykla, klättra och hoppa. Vi har också tillgång till gymnastiksalen. Vi har ett våtutrymme som innehåller en mindre pool där kan barnen bada samt erbjudas andra vattenaktiviteter. Vi vistas mycket ute och då ofta i naturen, där leker vi och söker kunskap. 

Leken är barns arbete!

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Lingonvägen 10

Telefon 0155-380 00 (växel)

Defne Koman Alm
Rektor
Telefon 0155-386 00

Johanna Bergman

Biträdande rektor

Telefon 070 397 09 78


 

 


Öppettider

06:00-18:00

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter