Närvaro och frånvaro

Närvaro
Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och registrerar aktuellt schema för ditt barn. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har. 

  • Lämningstid är den tid då barnet kommer till förskolan 
  • Hämtningstid är den tid då barnet lämnar förskolan

Frånvaro
Om barnet blir sjuk så tänk på att anmäla det till förskolan, då det är av vikt för vår verksamhet, måltider och aktiviteter.

Sjukanmälan görs innan 06.45. Sjukanmälan kan även göras på telefonsvarare under kvällar och helger på telefon 0155-384 48

  • Feberfri minst en dag efter sjukdom.
  • Efter diarré ska barnet ha fast avföring och kunna äta ordentligt innan det kommer tillbaka till förskolan. Barnet bör stanna hemma 48 timmar efter sista kräkning eller diarré.
  • Svinkoppor (Impetigo) ska vara torra och utläkta.
  • Ögoninfektioner smittar. Ta kontakt med BVC.
  • Trötta och hängiga barn behöver en vilodag.
  • Ring och meddela innan barnet kommer tillbaka, kanske ska något särskilt ske nästa dag.
  • Avbeställning av specialkost under barnets frånvarotid görs till Björntorpsköket 0155-387 10 eller 387 15

Anmäl dagen innan ditt barn beräknas vara tillbaka på förskolan.

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar.

Vad händer om man uteblir från förskolan utan att meddela personal?
I de fall då plats på förskola eller pedagogisk omsorg inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning. Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden.

Avdelningar

Bläckfisken
telefon 0155-384 48
mobil 072-451 57 26

Sjöstjärnan
telefon 0155-384 49
mobil 073-093 16 18

Pärlan
telefon 0155-384 50
mobil 072-451 57 29

Korallen
telefon 0155-384 98
mobil 072-451 57 29

Upptäckarna
telefon 073-074 68 51

Utforskarna
telefon 073-074 65 83

Vid sjukanmälan (telefonsvarare på kvällar och helger)
telefon 0155-384 48

Rektor

Defne Koman Alm
telefon 0155-386 00

Johanna Bergman
Biträdande
telefon 070-397 09 78

Adress

Besöksadress
Lingonvägen 10

Postadress
Oxelösunds kommun
Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Facebook @peterslundsforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter