Inskolning

På Oxelö förskola använder vi oss av flexibel inskolning. Schema skapas tillsammans med föräldrarna utifrån barnets, föräldrarnas och pedagogernas/gruppens behov.

Inskolningen börjar med 1 timmas besök på förskolan för dig som förälder och ditt barn. Under besöket får ni förutom att bekanta er med barn och personal information om avdelningen samt hur vi tänker kring inskolningen i stora drag. Vi kommer även att samtala om barnet och dess behov och rutiner. Inskolningens längd utgår från er som föräldrar och ert barns behov. Inskolningen kan ta allt från 7-14 dagar.

Kontakt för sidan: Kommuncenter