Närvaro och frånvaro

Närvaro
Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och registrerar aktuellt schema för ditt barn. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har. 

  • Lämningstid är den tid då barnet kommer till förskolan 
  • Hämtningstid är den tid då barnet lämnar förskolan

Frånvaro
Om barnet blir sjuk så tänk på att anmäla det till förskolan, då det är av vikt för vår verksamhet, måltider och aktiviteter.
Vid frånvaro på grund av sjukdom vill förskolan att frånvaron anmäls snarast möjligt. Helst i samband med att förskolan öppnar 06.00.

Ni kan ringa eller skicka sms:
Beten 
070-567 08 49

Femöre 
070-567 08 39

Vid ledighet/semester anmäl detta till avdelningen snarast möjligt.

Anmäl dagen innan ditt barn beräknas vara tillbaka på förskolan.

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar.

Vad händer om man uteblir från förskolan utan att meddela personal?
I de fall då plats på förskola eller pedagogisk omsorg inte används enligt schema äger kommunen rätt att säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader räknat från den dagen kommunen beslutat om uppsägning. Platsinnehavare betalar avgift under uppsägningstiden.

Kontakt för sidan: Kommuncenter