Introduktion

När du tackat ja till erbjuden plats i e-tjänsten kommer personal ta kontakt med dig inför introduktionen.

Vi på Oxelö förskola har valt att tillämpa så kallad föräldraaktiv introduktion, där vårt mål är att barn och vårdnadshavare tillsammans blir trygga och trivs på förskolan. Samtidigt får ni kännedom om vår verksamhet, dess rutiner och miljö, och möjlighet att lära känna alla pedagoger, andra vårdnadshavare och barn. 

Det innebär att du som vårdnadshavare aktivt deltar i förskolans dagliga verksamhet de första dagarna tillsammans med ditt barn. Ni visar ert barn vägen in i förskolans värld och ni visar oss hur just ert barn är van att bli bemött i olika situationer. Under den här tiden lägger vi grunden för vårt vidare samarbete. 

Istället för att sakta vänja barnet vid att bli lämnad, som vid traditionell inskolning, så finns du hela tiden vid ditt barns sida. Genom din delaktighet känner barnet en trygghet och vågar sig längre och längre ifrån dig för att i sin egen takt utforska förskolans miljöer, lära känna andra barn och oss pedagoger.

Du som vårdnadshavare får en god insyn i förskolans värld och lär känna personalen, och genom dig lär vi känna ditt barn.

Introduktionen kommer att pågå under ca två veckor. Tiden kommer vi överens om i samråd med er beroende på hur era barns schema kommer att se ut.

Avdelningar

Lilla Beten
telefon 0155-384 34 eller 070-567 08 49

Lilla Femöre
telefon 0155-384 30 eller 070-567 08 39

Stora Beten
telefon 0155-384 34 eller 070-567 08 49

Stora Femöre
telefon 0155-384 30 eller 070-567 08 39

Rektor

Frida Broberg
telefon 0155-384 12

Adress

Besöksadress
Oxelögatan 19

Postadress
Oxelösunds kommun
Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Instagram: oxeloforskola 

Kontakt för sidan: Kommuncenter