Stora Femöre

På Stora Femöre arbetar vi efter den nya läroplanen, barnens intresse, tankar och behov.
I den pedagogiska verksamheten använder vi oss av TAKK (Tecken som stöd) och bildstöd för att förstärka kommunikationen med barnen.

Vi lägger stor vikt i barnens lika värde. Vi delar upp barngruppen för att för att tillgodose barnens utveckling och intresse. I den fria leken utvecklar barnen samspel och språket mellan barnen och vuxna. Den ger även upplopp för deras fantasi och kreativitet.

Vi har ett bra samarbete med vårat bibliotek som vi brukar besöka och dom besöka oss för högläsning. Vi har även ett bra samarbete med musikskolan som kommer och har musiksamlingar med instrument och sång. Barnen får även upptäcka teater, som både kan va på barnens modersmål och svenska.

För oss är det viktigt att barn och föräldrar känner sig välkomna och trivs bra på vår förskola.  

Kontakt

Stora Femöre
Telefon: 0155-384 30 eller 070-567 08 39

Marie Josefsson
Förskollärare

Sandra Hellström
Barnskötare

Sula Qassim
Barnskötare

Maria Ljung Parling
Barnskötare 

Kontakt för sidan: Kommuncenter