Stora Beten

På stora Beten arbetar vi med utveckla språket. I den pedagogiska verksamheten använder vi oss av TAKK (tecken som stöd) för att förstärka språket och kommunikationen med barnen.
Avdelningen är uppdelad utav två åldersgrupper för att uppfylla varje individs utveckling och intresse.
Vi anser att mångfald berikar och olikheterna är för oss en tillgång för att ge alla barn de bästa förutsättningar för en rolig och lärorik tid i förskolan.
Vi förbereder 5-åringarna inför övergången till förskoleklassen och har ett gott sammarbete med skolorna.

Kontakt

Stora Beten
Telefon 0155-384 34 eller 070-567 08 49

Personal

Viviana Mugni
Förskollärare

Maria Larsson
Förskollärare

Pia Sorvisto
Förskollärare

Tarek Al Kiwan
Modersmålsstödjare

Kontakt för sidan: Kommuncenter