Lilla Femöre

På Lilla Femöre utgår vi från läroplanens mål, barnens behov och gruppens förutsättningar.


Vi delar upp barngruppen för att tillgodose alla barnen och deras behov. I den pedagogiska verksamheten arbetar vi mycket med babblarna och TAKK (tecken som stöd) för att främja språket. 

Våra utflykter består av att utforska våran miljö och närmiljö, där barnen får möjlighet att utveckla sin grovmotorik, samt på/avklädning vid ut/ingång. 

Hos oss så sjunger vi, rimmar och tränar ramsor. Barnen får även räkna och öva på färger och former. Vi skapar också mycket med olika material från närmiljön, samt färger och former.


För oss är det viktigt att vara nära barnen på golvet för att finnas till hands och för att ge barnen trygghet. Grundtryggheten hos barn och föräldrar, samt alla barns lika värde är mycket viktigt för oss.

Kontakt

Lilla Femöre
Telefon 0155-384 30 eller 070-567 08 39

Personal

Pia Sjöman
Förskollärare

Carina R-Gustavsson,Förskollärare
Förskollärare 

Suphin Wester
Barnskötarassistent

Marie Jonsson
Förskollärare

Kevin Rydstrand
Barnskötare

Kontakt för sidan: Kommuncenter