Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar Lilla Beten, Stora Beten, Lilla Femöre, Stora Femöre.

  • Lilla Beten     1-3 år
  • Stora Beten   3-6 år
  • Lilla Femöre   1-3 år
  • Stora Femöre 3-6 år

Kontakt för sidan: Kommuncenter